Handicaperklæring med vejledning

Kan du på grund af et bevægehandicap ikke få fuldt udbytte af at deltage på et alment hold, har vi/skolen en række tilpassede tilbud til dig. Undervisningen vil her være særligt tilrettelagt i forhold til dit handicap og gennemføres på mindre hold, da kommunen yder et supplerende tilskud til disse hold. Kommunen forlanger, at du på tro og love afgiver en såkaldt ”Handicaperklæring”.

Hvis du ikke finder det rigtige tilbud, eller er der noget du er i tvivl om, så kontakt skolelederen.

Handicaperklæringen kan udskrives herfra: Handicaperklæring

Du kan også hente Handicaperklæringen på Fredensborg Kommunes hjemmeside

Efter at have udfyldt alle felterne, bedes du enten sende den eller aflevere den til aftenskolen:

Fredensborg Aftenskole
Kronprinsensvej 2
3480 Fredensborg

Hvis du vælger at sende handicaperklæringen på mail skal du være opmærksom på følgende: Fredensborg Aftenskoles mailserver understøtter kryptering på TLS 1.2 niveau. Men hvis du er i tvivl, om din mail udbyder også bruger TLS protokol, er det ikke givet, at din mailkommunikation med skolen er krypteret. Det betyder, at afsendelse af mails, som indeholder evt. fortrolige informationer er på eget ansvar.