Praktiske informationer

Undervisning og ferie

1 undervisningstime / lektion er på 45 minutter med tilhørende pause på 5-10 min. Kurserne følger skolernes ferieplan, medmindre andet aftales med læreren.

Mødegange
 kan ses ved de enkelte kurser.

Få indflydelse

Er du tilmeldt et kursus i Fredensborg Aftenskole, kan du få indflydelse på dele af Fredensborg Aftenskoles planlægning og drift, ved at blive valgt som deltagerrepræsentant i bestyrelsen på næstkommende generalforsamlingen.

Forbehold

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl i programmet, samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af lærerskift, kortvarig udsættelse af kursusgange p.g.a. sygdom m.v.
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Venteliste

Mange kurser bliver hurtigt fuldtegnet (= rød streg), men ved hurtig tilmelding kan du sikre dig en plads på holdet. Du er dog først optaget på kurset, når vi har modtaget din betaling.
Er der ikke flere ledige pladser på et hold, anbefaler vi du skriver dig på venteliste. Når vi kan se, at der står mange på venteliste, forsøger vi om muligt at oprette ekstra hold!