Forhåndstilmelding til særligt tilrettelagte hold

Har du deltaget på et hold i foråret 2019, kan du reservere din plads på holdet, ved at udfylde 'Tilmelding og Handikaperklæring' og sende den til aftenskolen

dof