Tilmelding betaling tilbagebetaling

Onlinebetaling:
Du kan betale via hjemmesiden med Dankort, eller kontakte kontoret og få tilsendt en mail med en kodelinje, så du selv kan overfører via din bank (f.eks.  +71<0000110800xxxxx+86917033<)
Flere oplysninger om onlinebetaling, Dankort.dk og Forbrug.dk - fortrydelsesret

Sidste rettidige indbetalingsdato er 14 dage inden kurset begynder.
Kursus start, mødetid og sted fremgår af programmet.
Bliver et kursus overtegnet, finder optagelse sted i den rækkefølge betalingerne bliver registreret. Der udstedes ikke mødekort, da kvittering for indbetaling er adgangskort - husk at udskrive kvitteringen, hvis du har valgt at betale med Dankort.
Kvittering medbringes og fremvises for læreren 1. mødegang.

Tilbagebetaling af kursusgebyret:

Tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursus start, dog fratrukket et administrationsgebyr på kr. 100. Efter denne dato kan tilbagebetaling kun finde sted, såfremt holdet er overtegnet eller ikke oprettes.
Din fortrydelsesret bortfalder jf. §18 stk.2 Forbrugeraftaleloven - fortrydelsesretten bortfalder

Tilmelding og reservation af kursuspladser:
Bemærk, vi reserverer gerne plads på et hold med en kvittering på tilmelding, men du er først optaget og endeligt tilmeldt et kursus, når det fulde kursusgebyr er modtaget af Fredensborg Aftenskole. Vær opmærksom på, at man optages i den rækkefølge vi modtager betalinger til det enkelte kursus.

Undervisning og ferie:
1 undervisningstime / lektion er på 45 minutter med tilhørende pause på 5-10 min. Kurserne følger skolernes ferieplan, medmindre andet aftales med læreren.

Mødegange
 kan ses under tilmeldingsknappen ved de enkelte kurser.

Få indflydelse:
Er du tilmeldt et kursus i Fredensborg Aftenskole, kan du få indflydelse på dele af Fredensborg Aftenskoles planlægning og drift, ved at blive valgt som deltagerrepræsentant i bestyrelsen på næstkommende generalforsamlingen.

Forbehold:
Der tages forbehold for tryk- og tastefejl i programmet, samt for ændringer i de planlagte undervisningstilbud i form af lærerskift, kortvarig udsættelse af kursusgange p.g.a. sygdom m.v.
Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Venteliste:
Mange kurser bliver hurtigt fuldtegnet (= rød prik), men ved hurtig tilmelding kan du sikre dig en plads på holdet. Du er dog først optaget på kurset, når vi har modtaget din betaling.
Er der ikke flere ledige pladser på et hold, anbefaler vi du skriver dig på venteliste. Når vi kan se, at der står mange på venteliste, forsøger vi om muligt at oprette ekstra hold!

Ledsageordning:
Såfremt der er plads på et hold/debat/arrangement, kan ledsagekort, udstedt af DH's Brugerservice, anvendes til at få en gratis ledsager med.

Ide til et nyt kursus:
Har du en ide til et nyt kursus?
Har du lyst til at få undervisning i et emne vi ikke tilbyder?
Har du selv lyst til at undervise i et fag?
Ring 48 48 40 17
eller send en mail til kontoret post@fredensborg-aftenskole.dk

Oplysning om klagemuligheder:
Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i Fredensborg Aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.
Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr 
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse post@fredensborg-aftenskole.dk

https://www.forbrugereuropa.dk/Klag/ODR

dof